Categories
Health Care

ยาแก้ไอของเด็ก

พ่อแม่ควรรู้! เลือก อย่างไรให้ดีต่อลูกน้อยและรักษาอย่างได้ผล

อาการไอ เป็นอาการที่พบได้ในเด็ก การเลือกซื้อ ยาแก้ไอของเด็ก จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ เพราะเป็นยาบรรเทาอาการที่หากเลือกใช้ได้ถูกประเภทก็จะช่วยให้ลูกมีอาการที่ดีขึ้น แต่หากเลือกใช้ไม่ถูกประเภทก็จะส่งผลข้างเคียงต่าง ๆ ต่อสุขภาพของลูกได้ ก่อนใช้ยา คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของยาแก้ไอแต่ละชนิดก่อนว่าเหมาะสำหรับอาการไอแบบไหนและหมั่นสังเกตอาการของลูกด้วย วันนี้เราจึงมีเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับการเลือกซื้อยาน้ำแก้ไอเด็กและข้อควรระวังในการใช้ยามาบอกกัน

ประเภทของ ยาแก้ไอของเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

· ยาบรรเทาอาการไอ Antitussive/Cough Suppressant ยาแก้ไอของเด็ก ที่มีตัวยา Antitussive/Cough Suppressant จะเป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการไอโดยเฉพาะ สามารถใช้ได้กับอาการไอแห้งและอาการไอแบบมีเสมหะ แต่ตัวยานี้จะส่งข้างเคียงต่อการใช้ยา ออกฤทธิ์กดประสาทและทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วยในบางราย

· ยาขับเสมหะ Expectorants เป็นตัวยาที่ใช้สำหรับเด็กที่มีอาการไอแบบมีเสมหะ โดยตัวยาจะช่วยกระตุ้นการสร้างสารหลั่งให้ร่างกายขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้น เพราะเสมหะเป็นสารคัดหลั่งที่มีความข้นเหนียวอยู่ในลำคอ โดยเกิดจากการติดเชื้อโรคหรือเจอสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ หากไม่ขับออกมาจะทำให้เกิดการระคายคอและส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งตัวยา Expectorants ก็มีผลข้างเคียงเช่นกัน ทำให้คลื่นไส้ อาเจียนได้

· ยาละลายเสมหะ Mucolytics เป็นตัวยาที่ช่วยละลายความข้นหนืดของเสมหะเพื่อให้ร่างกายขับออกมาได้ง่ายขึ้น เป็นตัวยาที่มีผลข้างเคียงน้อยและมีความปลอดภัย

การเลือกซื้อ ยาแก้ไอของเด็ก ควรดูที่อะไรบ้าง?

· เลือกตัวยาที่ตรงกับอาการไอ ก่อนเลือกซื้อ ยาแก้ไอเด็ก ควรสังเกตอาการไอก่อนว่าไอแบบไหน โดยลักษณะการไอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การไอแห้ง เป็นการไอออกมา แค่ก ๆ โดยไม่มีเสมหะในลำคอ และการไอแบบมีเสมหะ คือไอแบบค่อก ๆ มีเสียงเสมหะอยู่ในลำคอด้วย จึงควรเลือกซื้อยาน้ำที่มีตัวยาในการรักษาอาการไอและมีสรรพคุณในการละลายเสมหะหรือขับเสมหะด้วย

· เลือกยาที่ปราศจากแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็นสารที่ใช้ในการทำละลายยาน้ำแก้ไอบางประเภท แต่ก็เป็นสารที่ไม่ได้มีความปลอดภัยสักเท่าไหร่และยังส่งผลข้างเคียงต่อเด็กได้ด้วย จึงควรเลือกยาแก้ไอที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

· เลือกยาที่ปราศจากน้ำตาล ยาแก้ไอบางยี่ห้อจะใช้ส่วนผสมของน้ำตาลเพื่อช่วยเพิ่มความหวาน แต่น้ำตาลนั้นเป็นส่วนผสมที่ทำให้เด็ก ๆ ฟันผุได้ จึงควรหลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของน้ำตาล หรือเลือกใช้ยี่ห้อที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยที่สุด

· เลือกยาที่ทานง่าย ขึ้นชื่อว่ายา แน่นอนว่าเด็ก ๆ ก็คงจะไม่ชอบอยู่แล้ว เพราะมีกลิ่นที่ไม่น่ารับประทาน หลายยี่ห้อจึงผลิตออกมาเป็นรสผลไม้เพื่อให้เด็ก ๆ ทานได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้ ยาแก้ไอเด็ก

· ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ ยาน้ำแก้ไอของเด็ก เพื่อหาสาเหตุของการไอก่อนว่าเกิดจากอะไร เพื่อการรักษาที่ตรงจุด นอกจากนี้ยังรวมถึงปริมาณในการใช้ยา เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีน้ำหนักตัวที่ไม่เท่ากัน จึงควรให้แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำปริมาณการใช้งานที่ถูกต้องก่อนทานด้วย เพื่อให้เด็กไม่ทานยาเกินขนาด

· ไม่ใช้ยาแก้ไอในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี 

· หากใช้ยาแล้วมีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียสควรไปพบแพทย์

· ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 3 สัปดาห์

· หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ เช่น มีอาการหายใจผิดปกติ ซึม ไม่ทานอาหาร มีอาการอ่อนเพลีย มีอาการอาเจียน มีไข้ขึ้นสูงเกิน 39 องศาเซลเซียสและไข้ไม่ลง

แม้ว่า ยาน้ำแก้ไอของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จะสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาทั่วไป แต่การใช้ยาให้ถูกประเภทและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ เพื่อการรักษาให้ถูกอาการและส่งผลดีต่อลูกของคุณ

ยาแก้ไอของเด็ก