Categories
Uncategorized

เครื่องวัด pm 2.5

รู้ทันมลพิษด้วย เครื่องวัด pm 2.5 ห่างไกลฝุ่น เพื่อสุขภาพปอดที่ดี

เครื่องวัด pm 2.5 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้เท่าทันปริมาณฝุ่นพิษในอากาศ เพราะอากาศที่เราหายใจอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ แต่ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นขนาดเล็ก และเชื้อโรค ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราสามารถดักจับฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมเพื่อป้องกันการหลุดเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจได้ แต่สำหรับฝุ่นอย่าง pm 2.5 การดักจับของจมูกเราไม่สามารถป้องกันได้เลย เราจึงต้องมาหาวิธีการหลีกเลี่ยง และป้องกัน เพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราไม่โดนทำร้าย

ฝุ่น pm 2.5 เกิดขึ้นได้อย่างไร และเครื่องวัด pm 2.5 จะช่วยให้ห่างไกลได้จริงหรือ

หากให้อธิบายให้เห็นภาพง่าย ๆ ว่า ฝุ่นละออง pm 2.5 คืออะไร เราอยากให้นึกถึง “ควัน” ที่ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศ ซึ่งกระบวนการป้องกันภายในโพรงจมูกของเราไม่สามารถป้องกันควันให้เข้าสู่ลำคอและระบบทางเดินหายใจได้เลย และหากกล่าวตามทฤษฎี ฝุ่น pm 2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเปรียบเทียบได้กับสัดส่วน 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเรา ขนาดที่เล็กขนาดนี้เอง ที่ทำให้เส้นขนในจมูกของเราไม่สามารถดักจับได้ 

นอกจากจะมีขนาดเล็กจนเล็ดลอดกระบวนการป้องกันของร่างกายได้แล้ว ฝุ่นพีเอม 2.5 ยังได้นำเอาสารปนเปื้อนต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายด้วย เช่น โลหะหนัก ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่น ๆ แล้วสาเหตุของการเกิดฝุ่นชนิดนี้ เกิดจากอะไรได้บ้าง

1. เกิดจากมนุษย์

พฤติกรรมของมนุษย์เรานี่เอง ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นพิษ เช่น การเผาไหม้ขยะหรือพืชผลทางเกษตรกรรมในที่โล่ง กระบวนการผลิตไฟฟ้า และกระบวนการผลิตสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดควัน ที่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีมีพิษ และเมื่อชั้นบรรยากาศของเราไม่สามารถระบายควันเหล่านี้ออกไปได้ ควันพิษจึงอยู่ในอากาศที่เราใช้หายในทุก ๆ วัน 

2. เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซ

ก๊าซพิษในชั้นบรรยากาศ เมื่อเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้จึงไม่เกิดการถ่ายเทไหลเวียนไปที่อื่น การรวมตัวกันและขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ จึงเกิดขึ้น เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจน, แคดเมียม, ปรอท และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้เราต้องหาวิธีการป้องกันร่างกายจากฝุ่นพิษที่อยู่ในอากาศ โดยนอกจากหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแล้ว เครื่องวัด pm 2.5 ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรมีติดไว้ข้างกาย เพราะจะช่วยให้เราได้ทราบว่าสถานที่นั้น ๆ ที่เรากำลังเข้าไปมีปริมาณฝุ่นพิษอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อให้เราได้รู้เท่าทันและหาทางหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่อันตรายนั้น ๆ 

ความร้ายแรงของฝุ่นที่ทำอันตรายต่อร่างกาย

ความร้ายแรงของฝุ่นพิษจนทำให้เราต้องจัดหาเครื่องวัด pm 2.5 มาเพื่อช่วยวัดปริมาณ เป็นเพราะในช่วงแรกของการปนเปื้อนเข้ามาในบรรยากาศ ร่างกายที่แข็งแรงของเราจะไม่รู้สึกถึงการโดนทำร้าย แต่เมื่อมีการสะสมในร่างกายนาน ๆ เราจึงเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ มากมาย จากคนที่เคยแข็งแรง กลับป่วยง่ายหายช้า จากที่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ก็กลับเป็นขึ้นมา โดยเราสามารถแยกอาการจากฝุ่นพิษได้ดังนี้

1. มีอาการไอทั้งแบบไอแห้ง และไอแบบมีเสมหะ บางรายมีอาการคันจมูก และตามมาด้วยภูมิแพ้อากาศ

2. สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ฝุ่นละออง อยู่แล้ว เมื่อร่างกายสะสมฝุ่นพิษเพิ่มเข้าไปอีก จะกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้เดิมหนักขึ้นมากกว่าเดิม และมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

3. เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง

4. เป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และมีโอกาสที่จะเป็นหัวใจแบบเรื้อรัง

5. มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดแบบเรื้อรัง ไปจนถึงโรคมะเร็งปอด

6. เกิดผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง มีอาการปวดแสบปวดร้อน และผิวหนังเป็นแผล

7. เกิดอาการลมพิษอย่างเฉียบพลันและรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า และตามข้อพับต่าง ๆ 

8. เซลล์ผิวหนังเกิดความอ่อนแอ ทำให้ผิวบอบบาง แพ้ง่าย และเหี่ยวย่นง่าย

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเราอยู่ในยุคที่ต้องป้องกันตัวเองด้วยการพกเครื่องวัด pm 2.5 และหน้ากากอนามัย เพราะความร้ายแรงของฝุ่น pm 2.5 นี้ กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้จัดอันดับให้ฝุ่นพิษนี้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ซึ่งไม่เพียงก่อปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังทำลายระบบเศรษฐกิจ ที่ทำให้รัฐบาลต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบสาธารณสุขเพื่อใช้เป็นการรักษาโรคที่เกิดจากฝุ่นพิษ

เครื่องวัด pm 2.5