Categories
Uncategorized

เมล็ดกัญชา

เรื่องที่ควรรู้ก่อนปลูกกัญชา เมล็ดกัญชา ที่ดีควรเป็นแบบไหน มีวิธีการปลูกแบบไหนบ้าง?

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้วทำให้ เมล็ดกัญชา เป็นสินค้าที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้น เพราะกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังทำรายได้ได้ดี และมีราคาต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนอยากจะลองปลูกไว้ขายบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่าการปลูกกัญชานั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเป็นพืชที่ต้องการสารอาหารสูงและต้องควบคุมสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศให้เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ วันนี้จึงมีเรื่องที่ควรรู้ก่อนปลูกกัญชามาบอกกันว่าปลูกด้วยวิธีไหนได้บ้าง วิธีไหนให้ผลผลิตที่ดี และเมล็ดที่ดีนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?

ความแตกต่างของการปลูกเมล็ดกัญชาแต่ละแบบ แบบไหนให้ผลผลิตดีและเหมาะกับการปลูกของคุณ?

· การปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) เป็นการปลูกเมล็ดกัญชาบนดินเหมือนพืชทั่วไป พบเห็นได้บ่อย เพราะเป็นวิธีการปลูกที่มีต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่น ส่วนในการปลูกนั้นผู้ปลูกควรนำดินไปตรวจสอบสภาพของดินก่อนว่ามีแร่ธาตุและสารอาหารอะไรบ้าง เพื่อหาค่า pH ที่เหมาะสม การปลูกกัญชากลางแจ้งจะให้ผลผลิตได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากการควบคุมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างทำได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแดด อุณหภูมิ และน้ำ ผู้ปลูกจะต้องคำนวณระยะเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ฝนไม่ตกในช่วงที่ดอกกัญชากำลังออก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชต่าง ๆ อีกด้วย

· การปลูกในโรงเรือน (Green House) เป็นการปลูกในโรงเรือนที่ผู้ปลูกสามารถออกแบบโรงเรือนได้เองเพื่อให้เหมาะกับกัญชาแต่ละสายพันธุ์ ข้อดีของการปลูกในโรงเรือนคือได้ผลผลิตมากกว่าการปลูกกลางแจ้งเพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ช่วยป้องกันศัตรูพืชได้ดี แต่การปลูกวิธีนี้จะควบคุมสภาพอากาศได้ค่อนข้างยาก เพราะวัสดุในการทำหลังคาโรงเรือนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลาสติก ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนสูงทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้ยากเนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น นอกจากนี้ต้นทุนในการทำโรงเรือนและค่าใช้จ่ายในการดูแลต่าง ๆ ยังค่อนข้างสูง แถมวัสดุโรงเรือนต่าง ๆ ยังมีอายุการใช้งานที่จำกัดอีกด้วย

· การปลูกในร่ม (Indoor) เป็นการปลูกโดยใช้ระบบปิด สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่าง ๆ จะถูกจำลองขึ้นทั้งหมดให้เหมือนกับการปลูกแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิ ความชื้น ชนิดของแสง ความเข้มของแสง แร่ธาตุ และอื่น ๆ ไม่มีปัญหาศัตรูพืชกวนใจ เป็นวิธีที่ให้ผลิตได้ดีและบ่อยกว่าวิธีอื่น แต่ด้วยความที่เป็นระบบจำลองจึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้านรวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มากขึ้นด้วย ทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่าวิธีอื่น แต่สามารถเลือกช่วงเวลาการออกดอกได้

ก่อนปลูกกัญชาควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง เมล็ดกัญชาที่ดีควรเป็นแบบไหน?

· กัญชามีหลายสายพันธุ์ ต้นกัญชาที่เราเห็นกันนั้นไม่ได้มีแค่สายพันธุ์แต่มีเมล็ดกัญชาหลายสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะที่ต่างกัน เช่น สายพันธุ์ที่มีใบเยอะ สายพันธุ์มีดอกเยอะ เพื่อเลือกปลูกได้ตรงกับความต้องการ

· ต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อนปลูก ตามกฎหมายแล้วผู้ที่จะปลูกกัญชาได้นั้นจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ก่อนเพื่อการควบคุมคุณภาพและปริมาณกัญชาของรัฐ โดยจะต้องก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและทำสัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการนำไปใช้อย่างผิดวิธี

· เมล็ดที่ดีจะจมน้ำ หากเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์จะจมน้ำเมื่อนำไปแช่น้ำ 

· เมล็ดเพศเมียจะมีอัตราการงอกสูงกว่า จึงควรตรวจสอบให้ดีว่าเมล็ดนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

การเพาะเมล็ดกัญชานั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการเพาะในทิชชู โดยนำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำมาวางบนทิชชูที่พรมน้ำจนเปียก จากนั้นปิดกล่องและเก็บไว้ในที่ทึบแสงประมาณ 2 วันรากก็จะเริ่มงอก ส่วนการปลูกก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน สามารถปลูกได้ทั้งในดิน ในน้ำ และการปลูกแบบรากลอย โดยแต่ละวิธีจะมีการดูแลที่ต่างกัน หากใครสนใจก็สามารถศึกษาวิธีการปลูกเพิ่มเติมได้ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการทางการแพทย์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนปลูกกัญชา เมล็ดกัญชา ที่ดีควรเป็นแบบไหน ความแตกต่างของการปลูกเมล็ดกัญชาแต่ละแบบ แบบไหนให้ผลผลิตดีและเหมาะกับการปลูกของคุณ?

Leave a Reply