Categories
Health Care

ไทลินอล

ไทลินอล ยาบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ทานอย่างไรให้ไม่อันตรายต่อร่างกาย?

ไทลินอล เป็นชื่อทางการค้า เป็นยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม มีสรรพคุณบรรเทาปวด ลดไข้ เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดบ้านไว้ โดยปัญหาที่พบได้บ่อยในการทานยาพาราเซตามอลคือ ทานไม่ถูกวิธีหรือทานเกินขนาด หลายคนอาจคิดว่าไม่เป็นอะไร แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ซึ่งทาง FDA หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็ได้ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานยาพาราเซตามอลเอาไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการรับประทาน และเพื่อความมั่นใจในการทานยาของทุกคน เราจึงมีวิธีการทานยาพาราเซตามอลอย่างปลอดภัยมาบอกกัน

วิธีการทานยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ไทลินอล 500 เป็นยาที่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถทานได้ ทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 – 6 ชั่วโมง แต่หากเด็กยังมีน้ำหนักไม่ถึง 34 กิโลกรัม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทาน

ทานไม่เกินวันละ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือทานไม่เกินวันละ 8 เม็ด เพราะหากทานไทลินอล 500 เกินวันละ 8 เม็ด จะทำให้ทานยาเกินขนาดและทำให้เกิดอันตรายได้

ทานทุก 4 – 6 ชั่วโมง การทานแต่ละครั้งควรเว้นช่วงให้ห่างกันทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง เช่น ทานยามื้อแรก จำนวน 2 เม็ด ตอนเวลา 8.00 น. เม็ดต่อไปควรทานเวลา 12.00 น. และมื้อต่อไปทานเวลา 16.00 น. ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ปริมาณการทานยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัมใน 24 ชั่วโมงนั้นจะต้องทานไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัม เพราะหากทานครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมงติดต่อกัน และในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง ก็จะทำให้เราทานยาไปจำนวนทั้งหมด 12 เม็ด หรือทานไปมากถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าทานเกินขนาดและเป็นอันตรายต่อร่างกาย

น้ำหนักน้อยกว่า 34 กิโลกรัม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทาน สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 34 กิโลกรัม ที่แม้จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีแล้ว ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานไทลินอล เพราะการทานยาพาราเซตามอลที่ปลอดภัยคือการคำนวณจากน้ำหนัก เพื่อให้เหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีน้ำหนัก 34 – 50 กิโลกรัม ทานครั้งละ 1 เม็ด, น้ำหนัก 50 – 75 กิโลกรัม ทานครั้งละ 1.5  เม็ด, น้ำหนัก 75 กิโลกรัมขึ้นไป ทานครั้งละ 2 เม็ด

ข้อควรระวังในการใช้ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม

1.ไม่ทานร่วมกับยาชนิดอื่นที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลหรือยาอะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen) เพราะเป็นยาพาราเซตามอลเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ชื่อไม่เหมือนกัน โดยชื่อเต็มของตัวยาคือ “para-acetylaminophenol” ที่ย่อมาจาก พาราเซตามอล หรือ อะเซตามีโนเฟน หากทานยาตัวอื่นที่มีส่วนผสมของตัวยา 2 ชนิดนี้รวมกัน จะทำให้ทานเกินขนาดได้

2.ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5 วัน เพื่อป้องกันการทานยาเกินขนาดหรือการได้รับยานานจนเกินไป 

3.หากทานแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ หากทานแล้วใน 1 – 2 วัน พบว่าอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกวิธี

4.หากมีอาการแพ้ ผื่นคัน ควรหยุดทาน ทั้งนี้ยังรวมถึงอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บบริเวณตับ ท้องมีอาการบวม เบื่ออาหาร ฯลฯ

5.หากมีโรคประจำตัวหรือทานยาประจำอยู่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา เพื่อให้แพทย์แนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธีและได้รับยาในปริมาณที่เหมาะสม

6.ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ ไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้Tylenol

7.ควรอ่านฉลากยาก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและป้องกันการหยิบทานผิด

ไทลินอล เป็นยาบรรเทาปวด ลดไข้ที่หลายคนมีติดบ้านหรือพกติดตัวกันไว้อยู่แล้ว แต่มีน้อยคนที่จะทราบว่าหลักการทานยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ทำให้ทานไม่ถูกวิธีและส่งผลข้างเคียงต่าง ๆ ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ทานติดต่อกันเป็นเวลาและใช้รักษาโรคที่ไม่ตรงกับสรรพคุณยา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีของตัวยา ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมและทานอย่างถูกวิธีจะดีกว่า 

ไทลินอล
ไทลินอลยาบรรเทาปวด

Leave a Reply